Документи

Протокол за заштита и превенција

Пропозиции - Сезона 2020/2021

Кадетски Лиги
Пионерски Лиги

Трошковник

Патен трошковник за делегирани лица

Обрасци

Формулар за играчи
Формулар за службени лица
Формулар за спроведување протокол за CoVid 19
Пријава за регистрација на службено лице
Пријава за учество
Пријава за регистрација на тренер
Пријава за регистрација на медицинско лице
Записник за натпревар
Изјава судии и делегати
Контрола судии и делегати